Hukkel forlag

Med naturen

Velkommen til Hukkel forlag

Hukkel forlag er utgiver av e-bøker med fokus på økolitteratur. Vi har valgt å begrense oss til sakprosa og skjønnlitteratur, men vi er åpne for andre sjangre hvis det passer inn i vår tankegang og profil. Med tanke på transport, trykking og utslipp setter e-boka fra seg et minimalt miljøavtrykk.

Opplevelsen fødsel

Opplevelsen fødsel – et mangfold av historier

Av Guri Waalen Borch og Eli Hukkelberg

Opplevelsen fødsel – et mangfold av historier er en e- bok som tar for seg fødselen fra ulike perspektiver. Historiene blir fortalt fra kvinner, partnere, jordmødre, en bestemor og en fotograf. Resultatet er en bok med over 30 ekte og ærlige beretninger om egne opplevelser av fødsel.

Kjøp nå
Om Hukkel forlag

I Hukkel forlag er blikket retta mot et økolitterært landskap. Det betyr at vi er opptatt av relasjonen mellom mennesket-natur-miljø og hvordan litteraturen tematiserer dette. For å forstå en slik relasjon nærmere viser vi til Humaniorameldingen 2016-2017, som legger vekt på å forstå miljøspørsmål i lys av humanioras kunnskap:

Mange av utfordringene, som for eksempel flyktningkrisen og klima- og miljøendringene, har utspring i menneskelige handlinger og aktivitet og berører alle områder av samfunnet: kultur, kommunikasjon, økonomi og politikk. God forståelse av mennesker, kultur og samfunn er avgjørende for å forstå hvordan endringer kan skje, hvorfor motstand og konflikter knyttet til endring oppstår og hvordan man kan håndtere konfliktene slik at man ender opp med løsninger som fungerer. Mye av kjernen i humaniora handler om å forstå, analysere og fortolke den menneskeskapte kulturen i fortid, nåtid og inn i fremtiden: måten vi setter spor etter oss på, måten vi kommuniserer og samhandler på, måten vi tenker og skaper på og konsekvenser av det vi gjør eller unnlater å gjøre, for å finne løsninger på de utfordringene vi står overfor.

...

Humanioras kunnskaper og perspektiver er derfor helt nødvendige i bestrebelsen på å løse problemene og møte de store samfunnsutfordringene. De humanistiske fagmiljøene bør være sentrale bidragsytere til den offentlige debatten om viktige samfunnsspørsmål.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-25-20162017/id2545646/sec7

Dette vil si at litteratur som tar tak i blant annet kriser, klima og miljøendringer er med på å sette dagsorden. Vi, humanister som evner å fortolke denne litteraturen, kan være med å løse problemer som vil utfordre samfunnet. Vi ønsker derfor å ta samfunnsoppdraget på alvor. Hukkel forlag vil være en del av mangfoldet i norsk litteratur. Vi ønsker å tråkke opp nye stier inn i litteraturen. Vi vil skape debatt. Og kanskje til og med ubehag og motstand.

Vi har valgt å begrense oss til skjønnlitteratur og sakprosa, men er åpne for andre sjangre hvis den passer inn i vår tankegang og profil. Vårt foretrukne medium er e-boka. Med tanke på transport, trykking og utslipp setter e-boka fra seg et minimalt miljøavtrykk. Du kan lese mer om dette her: https://www.framtiden.no/myteknusing/er-papirboker-mer-miljovennlige-enn-e-boker.html

Send manus

Har du spørsmål eller vil sende inn tekst/manus kontakt post@hukkel.no. Sender du inn manus, er dette prosesser som tar den tiden det tar. Skriv kort om hvem du er, prosjektet ditt og hvordan jeg kan kontakte deg. Manus leveres ikke tilbake. Send PDF-fil.